Fra:                                              Operatører

Sendt:                                        6. august 2015 14:40

Til:                                               Operatører

Emne:                                        Movia Flextrafik, nyheds mail uge 32

 

Kære Operatører

 

Post Danmark Rundt

Post Danmark Rundt når til Sjælland i morgen den 7. august, og der kan derfor opstå trafikale udfordringer i den forbindelse.

Fredag formiddag starter 4. etape i Slagelse og går over Kirke Hyllinge til Frederiksværk. Bemærk at Rådhuspladsen i Slagelse er lukket

Fredag imellem kl. 06.30 og 15.00. Det er derfor ikke muligt at sætte kunder af ved lægehuset i det tidsrum.

Fredag aften starter 5. etape i Helsingør (enkeltstart)

Lørdag kl. 12.00 starter 6. etape på Torvet i Hillerød og går imod Frederiksberg Allé med forventet opløb kl. 15.45.

 

Oplever I problemer med at afhente og afsætte kunder samt forsinkelser i vognløbene, kontakt da straks Trafikstyringen.

 

Ture til og fra Orø.

Husk at du skal med trækfærgen fra Hammer Bakke, når du skal afhente/afsætte en borger på Orø.

Adressen er: Hammer Bakke 21, 4050 Skibby.

 

Link til trækfærgen:

http://www.oestrefaerge.dk/index.html

 

Bagdøre i type 1 vogne

Movia henstiller til, at børnesikring altid er aktiveret på vognens bagdøre, når der køres med børn.

 

Ind via liften

Husk at bremse kørestolen, inden du hæver/sænker liften, når kørestolsbrugeren skal ind og ud af liftvognen, så vi undgår

uheld i den forbindelse.

 

Fastspænding af kørestole og el-scootere

Husk at alle manuelle kørestole, el-kørestole samt el-crosser skal spændes fast i liftvognens gulv med 4 bespændinger –

to foran og 2 bagpå. Yderligere skal borgeren fastspændes med 3-punkt sele.

Køres der med en 3- hjulet el-crosser skal borgeren, så vidt muligt over på et fast sæde under kørslen.

 

Se yderligere vores fakta-ark om emnet her:

http://www.moviatrafik.dk/Flextrafik/Pages/flex.aspx

 

 

Afhentning/afsætning af kunder

Da vi ser en forøgelse i antallet af klager fra kunder, som ikke er hentet/fulgt til og fra deres entrédør, vil vi lige ridse reglerne

op her:

og bagage samt hjælpe kunden ind og ud af vognen, og sikre at kunden er fastspændt

 

Vær opmærksom på, at oplysningerne ikke fremgår af skærmen, men mindre det er en FLEXTUR eller en servicerejse.

 

Husk at kalde kundens navn højt klart og tydeligt, når du henter en kunde i venteværelse, opsamlingssted mm.

 

 

Med venlig hilsen

 

Operatørenheden

Flextrafik drift og udvikling, Trafik- & Plan

 

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3

DK- 2500 Valby

 

Email: operatorer@moviatrafik.dk

 

cid:image001.png@01CEAA08.1424CF20

 

 

Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe denne e-mail